CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Проект и главна цел:BG16RFOP002-2.077-1662-C01

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“

„Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“ 

Бенефициент: „БЛВД“ ООД 

Обща стойност:150 000,00лв., от които127 500,00лв. европейско и 22 500,00лв. национално съфинансиране.

Sense Hotel Spa
Sense Hotel Gallery
Rooms
Sense Hotel Location
Book now