КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1662-C01
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“
„Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“
 
Бенефициент: „БЛВД“ ООД
 
Обща стойност:
150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв.
европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране.


Sense Hotel Spa
Sense Hotel Gallery
Rooms
Sense Hotel Location
Book now