КОНФЕРЕНЦИИ

Почувствайте неповторимостта на нашите зали. независимо дали организирате фирмено обучение, продуктова презентация, малка среща, важни tête-à-tête дискусии или по-големи бизнес конференции.

Gastro bar
Sense Hotel Gallery
Sense Hotel Spa
Sense Hotel Location
Book now